Voor wie?

Ons initiatief voor buitenschoolse opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar, die wonen in Wellen of die in de gemeente naar school gaan (kleuter- en lager onderwijs).

Vooreerst moet het kind ingeschreven worden en het kinddossier volledig zijn d.w.z. elk dossier bevat:

  • volledig ingevuld inschrijvingsformulier
  • een ondertekend ontvangstbewijs van het huishoudelijk reglement
  • een bewijs van gezinssamenstelling
  • een klevertje mutualiteit
  • naam en polisnummer familiale verzekering

 

Zoeken

Poll

Wat vind je van deze site?
Fantastisch!
Leuk
Kan beter...
Bekijk resultaten

Contact Info

an image 
VZW 't Fonteintje
Bloemenstraat 9
3830 Wellen
012/45.62.00
info@vzwfonteintje.be